Descriere activitate

         În conformitate cu Strategia Națională Anti-Doping, Agenția dezvoltă Programul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante, care are ca obiectiv general – Asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României.
         Din obiectivul general se desprind o serie de obiective specifice, precum:
         - Asigurarea autorizării funcționării sălilor de culturism și fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping;
         - Asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de culturism și fitness;
         - Controlul aplicării normelor privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în sălile de culturism sau fitness;
         - Gestionarea substanțelor dopante confiscate, în condițiile legii.

         În implementarea prevederilor legale în vigoare, în ceea ce privește combaterea traficului ilicit de substanțe dopante, Agenția colaborează cu o serie de instituții cu atribuții în acest domeniu și care au câte un reprezentat în cadrul Consiliului de prevenire și combatere a traficului

Direcțiile de acțiune importante în cadrul acestui program sunt:
        - Autorizarea entităților care desfășoară activității de culturism și fitness;
        - Combaterea traficului ilicit de substanțe dopante în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest domeniu.