Pașaportul biologic al sportivului dezvoltat de WADA: un instrument important pentru protejarea sportului curat

Pașaportul biologic al sportivului (ABP) - un instrument anti-doping solid, care monitorizează variabilele biologice selectate, pe parcursul timpului, pentru a dezvălui efectele dopajului, mai degrabă decât să încerce să detecteze substanța sau metoda de dopaj în sine.

ISTORIC

Termenul "Pașaport biologic al sportivului" a fost folosit pentru prima dată la începutul anilor 2000 de către comunitatea științifică anti-doping, atunci când au fost monitorizate variabilele hematologice selectate, pe parcursul timpului, pentru a descoperi dopajul cu sânge. Împreună cu părțile interesate și cu experții medicali, WADA și-a asumat un rol de conducere în dezvoltarea, armonizarea și validarea în continuare a conceptului. Rezultatul a fost primul set WADA de îndrumări privind funcționarea ABP pentru organizațiile anti-doping (OAD), publicate în 2009, care au fost concepute pentru a sprijini punerea în aplicare a modulului hematologic. Apoi, în anul 2014, modulul steroidian a fost lansat pentru a stabili profiluri longitudinale ale variabilelor steroizilor endogeni în urina sportivului.

INTRODUCERE ÎN PAȘAPORTUL BIOLOGIC AL SPORTIVULUI

Termenul de "pașaport biologic al sportivului" a fost propus pentru prima dată la începutul anilor 2000 de către comunitatea științifică atunci când monitorizarea variabilelor hematologice selectate (markeri ai dopajului sanguin) a fost identificată ca un mijloc de definire a profilului hematologic al unui individ. Împreună cu mai mulți parteneri și experți medicali, Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a început să dezvolte, să armonizeze și să valideze în continuare acest concept. Rezultatul a fost un Ghid oficial de operare și standarde obligatorii cunoscute sub numele de Pașaportul biologic al sportivului (ABP), publicat pentru prima dată în 2009, care se referea exclusiv la modulul hematologic.

În 2014, sistemul inițial a fost completat cu modulul steroidian, care a fost lansat pentru a stabili profilurile longitudinale ale variabilelor steroidiene ale unui sportiv.

Cadrul propus în prezentul Ghid se bazează pe infrastructura anti-doping existentă pentru a promova armonizarea în cadrul programelor ABP, pentru a facilita schimbul de informații și recunoașterea reciprocă a datelor și, în consecință, pentru a spori eficiența în funcționarea activităților anti-doping.

Acest Ghid oferă un proces armonizat atât pentru modulul hematologic, cât și pentru modulul steroidian al ABP, urmând proceduri administrative aproape identice în ADAMS.

La fel ca în cazul tuturor Ghidurilor, acest document face obiectul revizuirii și evaluării permanente, pentru a se asigura că acesta continuă să reflecte cele mai bune practici care evoluează. WADA încurajează feedback-ul cu privire la acest document și recomandă părților interesate să consulte site-ul web al WADA, http://www.wada-ama.org pentru cea mai recentă versiune.

OBIECTIVE

Obiectivele principale ale integrării ABP în cadrul mai larg al unui program solid anti-doping sunt următoarele:

1. ABP poate fi utilizat pentru a identifica sportivii care necesită o atenție suplimentară prin interpretarea inteligentă și în timp util a datelor pașaportului. ABP oferă informații valoroase care pot fi utilizate pentru a direcționa testarea țintă sau investigațiile într-un mod mai eficient. ABP poate fi utilizat în special ca o completare a metodelor analitice pentru a perfecționa și consolida strategiile generale anti-doping:

i) Pentru modulul hematologic, aceasta ar putea fi, de exemplu, testarea agenților de stimulare a eritropoiezei[1] (ESA) sau transfuzia de sânge omolog (HBT).

ii) Pentru modulul steroidian, acest lucru ar putea fi, de exemplu, utilizarea cromatografiei cu gaz – combustie - spectrometrie de masă a raportului izotopic (GC-C-IRMS) pentru a detecta steroizii endogeni administrați exogen.

2. Un pașaport poate fi utilizat pentru a urmări o încălcare a reglementărilor anti-doping (ADRV) în conformitate cu articolul 2.2 din Codul Mondial Anti-Doping (Codul). Prin modificări ale markerilor biologici ai dopajului comparați de-a lungul carierei unui sportiv, ABP poate fi utilizat pentru a stabili "utilizarea" conform articolului 2.2 din Cod, fără a se baza în mod necesar pe detectarea unei anumite substanțe sau metode interzise. Această abordare s-a dovedit eficientă în stabilirea încălcărilor reglementărilor anti-doping, fără a fi nevoie să se bazeze pe abordări analitice tradiționale.

Programul ABP

Programul ABP se bazează pe o combinație de analiză statistică a rezultatelor de laborator și evaluarea umană a datelor pașaportului pentru a identifica sportivii sau probele specifice care necesită o atenție suplimentară.

Programul ABP este compus în prezent din două module:

Modulul hematologic

Introdus în decembrie 2009, care are ca scop identificarea îmbunătățirii transportului de oxigen, inclusiv utilizarea agenților de stimulare a eritropoiezei (ESA) și a oricărei forme de transfuzie sau manipulare a sângelui. Acest modul analizează un grup de biomarkeri ai dopajului cu sânge, care sunt măsurați în proba de sânge a unui sportiv.

Modulul hematologic colectează informații despre markerii dopajului sangvin. Acest modul urmărește să identifice utilizarea substanțelor interzise și/sau a metodelor interzise pentru îmbunătățirea transportului sau transmiterii oxigenului, inclusiv utilizarea ESA și orice formă de transfuzie sau manipulare a sângelui.

Pe lângă identificarea utilizării ESA incluși în secțiunea S2 din Lista interzisă (hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice), modulul hematologic urmărește, de asemenea, să identifice utilizarea metodelor interzise încadrate în secțiunea M1 din Lista interzisă (Manipularea sângelui și a componentelor sanguine).

Următoarele variabile sanguine sunt analizate în cadrul modulului hematologic al ABP:

 • ABPS: Scorul anormal al profilului sangvin
 • HCT: Hematocritul
 • HGB: Hemoglobina
 • IRF: Fracția reticulocitelor imature
 • MCH: Hemoglobina medie corpusculară
 • MCHC: Concentrația medie de hemoglobină corpusculară
 • MCV: Volumul corpuscular mediu
 • OFFS: Scorul OFF-hr
 • PLT: Trombocite
 • RBC: Numărul de celule roșii (eritrocite)
 • RDW-SD: Lărgimea distribuției celulelor roșii (deviația standard)
 • RET #: Numărul reticulocitelor
 • RET%: Procentul reticulocitelor
 • WBC: Celulele albe din sânge
Image

ABP în practică

Obiectivele principale ale Organizației Anti-Doping care integrează ABP în cadrul unui program anti-doping solid sunt duble:

1. Identificarea și țintirea sportivilor pentru testare analitică specifică prin interpretarea inteligentă și în timp util a datelor pașaportului. Pentru modulul hematologic, aceasta include analiza pentru eritropoietine și agenți care afectează eritropoieza, iar pentru modulul steroidian, aceasta include analiza spectrometriei de masă a raportului izotopic (IRMS) pentru a detecta steroizii endogeni naturali administrați exogen.

2. Urmărirea posibilelor încălcări ale reglementărilor anti-doping (ADRV) în conformitate cu articolul 2.2 (Utilizarea sau tentativa de utilizare de către un sportiv a unei substanțe sau metode interzise) din Codul Mondial Anti-Doping (Codul).

Astfel, ABP poate fi folosit pentru a sancționa direct sportivii, dar, de asemenea, determină alte decizii anti-doping, cum ar fi decizia de a recolta probe suplimentare de la sportiv, de a analiza în continuare probele existente prin alte metode analitice, de a investiga un sportiv sau un grup de sportivi, sau de a plasa o probă specifică a acelui sportiv pentru depozitare pe termen lung, pentru o reanalizare viitoare.

Cu mai mult de 180 de încălcări bazate direct pe ABP, până în prezent, Programul continuă să aibă succes în aplicarea sa, să determine și să susțină investigații specifice. În particular, ABP a fost utilizat pentru a determina mai multe cazuri de schimb de probe de urină, care au stat la baza unor investigații suplimentare de către Departamentul de Informații și Investigații (I&I) al WADA. Printre acestea s-a numărat și Operațiunea Arrow, care a făcut parte din investigația I&I la disciplina haltere, pe care au lansat-o în 2017.

Directorul asociat al WADA responsabil pentru programul ABP, Dr. Reid Aikin, a declarat: "ABP este, în esență, un instrument pentru a traduce datele biologice ale unei persoane în acțiuni anti-doping specifice. Acesta poate oferi dovezi solide care pot fi utilizate pentru a sancționa direct sportivii; și, de asemenea, este folosit în culise, pentru a documenta multe alte activități anti-doping, cum ar fi planificarea distribuirii testelor și investigațiile."

Creșterea utilizării și a impactului ABP a continuat în 2021, cu folosirea acestuia de peste 190 de OAD din întreaga lume, inclusiv organizațiile naționale anti-doping și federațiile internaționale, ca parte a programelor lor strategice anti-doping.

Dezvoltarea continuă și viitorul programului ABP

În conformitate cu prioritățile "Conducere" și "Impact sporit" ale Planului strategic pentru 2020-2024 al WADA, Agenția continuă să coordoneze dezvoltarea ABP, în colaborare cu parteneri din întreaga lume, prin rafinarea modulelor hematologic și steroidian, precum și prin dezvoltarea și implementarea unora noi. În prezent, WADA caută, de asemenea, modalități de a crește impactul ABP în ce privește protejarea sportului curat, prin dezvoltarea științifică a ABP ca instrument anti-doping și prin extinderea utilizării sale de către OAD din întreaga lume.

Un exemplu este dezvoltarea continuă a unui modul endocrin pentru o mai bună detectare a abuzului de hormoni, începând cu hormonul de creștere (GH). În 2020, WADA a format un grup de lucru pentru analiza sistemului endocrin care să facă recomandări Agenției cu privire la cerințele specifice ale schemei analitice și de control extern al calității, pentru acest modul.

În 2020, în urma unei decizii din 2019 a Curții de Arbitraj Sportiv în două cazuri înaintate de Unitatea de Integritate în Atletism care validează utilizarea markerilor steroidieni în sânge, WADA a format un grup de lucru privind steroizii în sânge pentru a oficializa cerințele pre-analitice și analitice pentru cuantificarea steroizilor endogeni în scopul profilării longitudinale în cadrul ABP.  

Mai multe alte proiecte de cercetare specifice pentru dezvoltarea ABP continuă să fie înaintate, inclusiv validarea în curs de desfășurare a markerilor volumului plasmatic, utilizarea tiparelor de instrumente de clasificare pentru a identifica mai bine dopajul cu EPO, aplicarea metodelor de inteligență artificială pentru detectarea schimbului de urină și standardizarea ulterioară a numărului de reticulocite pentru ABP.

Directorul WADA pentru Știință și Medicină, Dr. Olivier Rabin, a declarat: "În conformitate cu Planul strategic al WADA pentru 2020-2024, Departamentul de Știință și Medicină al Agenției este implicat activ cu cercetători, experți și părți interesate din întreaga lume pentru a dezvolta și extinde în continuare utilizarea ABP. Obiectivul pe termen lung pentru dezvoltarea ABP este descoperirea, validarea și implementarea continuă de biomarkeri noi ai dopajului în module noi și în cele existente, pentru a extinde numărul de substanțe interzise care pot fi detectate folosind ABP și pentru a îmbunătăți în permanență capacitatea noastră de a le detecta.

"ABP continuă să fie un instrument esențial cu un potențial semnificativ de dezvoltare ulterioară pentru a proteja sportivii curați și sportul curat, precum și o prioritate strategică cheie pentru WADA în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea viitoare."

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați secțiunea ABP de pe site-ul WADA.

Image

ABP - Secvență grafică administrativă

Selecția sportivilor

OAD identifică sportivul pentru testare