Conducerea instituției

Agenda de lucru a conducerii

10-14 MARTIE 2024

Participarea  la Workshop-ul pe integritate, organizat de Centrul de integritate în Sport din Finlanda (FINCIS) (11 martie 2024) și Simpozionul anual, organizat de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) (12-13 martie 2024), la Lausanne, Elveţia

Participanți ANAD:

  • Dl. Ștefan Rohnean - președinte
  • Dna. Gabriela Andreiașu - director general
  • Dl. Cătălin Țone - consilier investigații

4-8 MARTIE 2024

Participarea la cea de-a 63-a reuniune a Comitetului European Ad-hoc pentru WADA (CAHAMA) (5-6 martie 2024) și cea de-a 58-a reuniune a Grupului de Monitorizare a Convenţiei Anti-Doping (6-7 martie 2024), evenimente organizate de Consiliul Europei, la Strasbourg, Franţa.

Participanți ANAD:

  • Dl. Ștefan Rohnean - președinte
  • Dl. Eugen Coifan - vicepreședinte

27 FEBRUARIE 2024

ora 18:00 - "Gala Cercetării Românești" - eveniment organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Participanți ANAD:

  • Dl. Ștefan...

Citește mai mult

Consiliul director

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, pe lângă Agenția Națională Anti-Doping funcționează Consiliul Director, ca organ consultativ.

Consiliul director al ANAD are în componență 7 membri, după cum urmează:

a) președintele ANAD;

b) doi reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaților săi;

d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român; e) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român;

f) un reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Consiliul director asigură consultanță strategică independentă în legătură cu următoarele:

a) Strategia Națională Anti-Doping;

b) programele educative și de prevenire a dopajului în sport;

c) programele de promovare a fairplay-ului în sport; d) ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe dopante;

e) planul de acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;

f) programul acțiunilor și activităților de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport.

Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Membrii Consiliului director sunt obligați să respecte secretul profesional și vor semna declarații de confidențialitate și conflict de interese. Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. 

 

pdfRegulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Director care funcționează pe lângă ANAD

Carieră

Vezi toate oportunitățile

Comisia de acordare a Scutirilor pentru Uz Terapeutic

Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic are următoarele atribuții:

a) analizează dosarul de solicitare a scutirii pentru uz terapeutic dacă cuprinde toate elementele;

b) dispune acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic, după caz, cu respectarea Standardului Internațional privind scutirile pentru uz terapeutic și a modelelor de bună practică pentru susținerea unei decizii de acordare a scutirii pentru uz terapeutic;

c) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a solicitării (de ex. poate solicita analize medicale suplimentare pentru completarea dosarului de solicitare a SUT fie în baza Modelelor de bună practică ale WADA, fie în lipsa unor dovezi medicale care să susțină tratamentul medical indicat de terapeut, părerea unui expert medical extern, dacă situația o impune etc.).

 

pdfRegulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de acordare a SUT