Descriere și etape

Îndrumări pentru testare pe perioada pandemiei de COVID-19.

Procedura de recoltare a probelor – Îndrumări pentru sportivi.

Procedura de desfăşurare a controlului doping

Sportivii trebuie să se supună controlului doping oriunde şi oricând, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după primirea invitaţiei la controlul doping, în conformitate cu reglementările anti-doping, sau evitarea în orice mod a prelevării probelor reprezintă o încălcare a reglementărilor în vigoare. Programul nostru de control doping este în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping, Standardul internațional pentru testare și investigații. Scopul acestora este de a planifica testări eficiente, atât în competiție cât şi în afara competiţiei şi menţinerea integrităţii şi identităţii probelor recoltate, din momentul înştiinţării sportivului despre testare până la predarea probelor la Laboratorul de Control Doping pentru analiză.

(!) Toate testările vor fi făcute fără aviz prealabil, în afara circumstanţelor excepţionale şi justificabile.

(!) Pe baza evaluării riscurilor de dopaj, controalele doping pot implica recoltarea fie numai a probelor de urină, fie numai a celor de sânge, fie ambele.

Drepturile și obligațiile sportivilor

Ofițerul de Control Doping sau Însoțitorul va informa sportivul asupra drepturilor și obligațiilor pe care le are în timpul controlului doping. Această informare va avea loc în timpul notificării sportivului.

Care sunt drepturile sportivului selectat pentru testarea doping?

Sportivului îi sunt recunoscute următoarele drepturi pe parcursul procesului de testare:

 • dreptul de a fi însoţit de un reprezentant şi, dacă este disponibil, de un interpret;
 • dreptul de a solicita informații suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei;
 • dreptul de a solicita modificări corespunzătoare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului în cazul sportivilor cu dizabilităţi;
 • dreptul de a fi informat despre posibilele consecinţe ale încălcărilor obligaţiilor;

Sportivul, după ce a luat la cunoştință şi a acceptat invitația pentru controlul doping, are dreptul de a solicita o amânare în următoarele situații:

 • participarea la ceremonia de premiere;
 • obligații legate de mass – media;
 • participarea la alte competiții;
 • realizarea unor exerciții de relaxare;
 • administrarea unui tratament medical necesar;
 • solicitarea unui reprezentant.
 • obținerea unui act de identitate cu poză
 • încheierea unei ședințe de antrenament în desfașurare
 • orice alte circumstanțe excepționale care pot fi justificate și care vor fi menționate în documente
Care sunt obligaţiile sportivului selectat pentru testare?

Sportivul are următoarele obligații pe parcursul procesului de testare:

 • să se supună recoltării probei şi să respecte procedura;
 • să cunoască şi să respecte reglementările anti-doping naţionale şi internaţionale;
 • să coopereze cu organizaţiile anti-doping în cadrul investigaţiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping;
 • să rămână permanent sub directa observaţie a Ofiţerului de Control Doping/însoţitorului până la finalizarea procedurii;
 • să se identifice cu act cu poză( CI, paşaport, legitimaţie de sportiv);
 • să se prezinte imediat pentru recoltarea probei, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate pentru întârziere, aşa cum sunt stabilite pentru testarea în competiţie şi în afara competiţiei;
 • să îşi asume răspunderea, în contextul anti-doping, pentru ceea ce ingerează sau foloseşte;
 • să informeze personalul medical cu privire la obligaţiile pe care le are de a nu utiliza substanţe interzise şi metode interzise şi să îşi asume răspunderea de a se asigura că nici unul din tratamentele primite nu duce la încălcarea politicilor şi reglementărilor anti-doping;
 • să informeze organizaţia naţională anti-doping şi federaţia internaţională la care este afiliat în legătură cu orice decizie adoptată de un ne-Semnatar prin care s-a constatat că sportivul a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping în cursul ultimilor 10 ani.

Sportivii pot fi testaţi, oriunde şi oricând. Recoltarea probelor se va face de personalul calificat conform Standardului Ocupaţional pentru calificarea de Ofiţer de Control Doping

Controlul doping

Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile. Controalele doping din întreaga lume sunt efectuate în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi Standardul Internaţional pentru testare şi investigaţii.

Paşii controlului doping pentru proba de urină

Sportivul este singurul care mânuieşte echipamentul de recoltare şi doar el trebuie să deţină controlul asupra probei emise.

1. Selecția sportivilor
 • Vei fi înștiințat de către un ofiţer de control doping (OCD) sau un însoţitor dacă ai fost selectat pentru controlul doping;
 • Ți se va cere să semnezi un formular prin care confirmi că ai înțeles care îți sunt  drepturile şi obligațiile.
5. Împărţirea și Sigilarea recipientelor

Vei alege un echipament de recoltare din cel puțin 3 puse la dispoziție. 

Vei împărţi proba de urină în recipientele A şi B, astfel:

 • Prima dată vei turna o cantitate de minim 30 ml de urină în recipientu B;
 • Ulterior vei turna o cantitate mai mare, de minim 60 ml în recipientul A vei lăsa o cantitate mică în recipientul de recoltare;
 • Vei sigila recipientele A şi B.

Paşii controlului doping pentru proba de sânge

Recoltarea probelor va fi realizată de ofiţerii de control doping instruiţi şi acreditaţi conform Standardului Internaţional pentru testare şi investigaţii.

1. Selecţia sportivilor
 • Vei fi înștiințat de către un ofiţer de control doping (OCD) sau un însoţitor dacă ai fost selectat pentru controlul doping;

 • Ți se va cere să semnezi un formular prin care confirmi că ai înțeles care îți sunt drepturile şi obligațiile

4. Recoltarea și securizarea sângelui
 • Ți se va cere să rămâi aşezat cel puțin 10 minute înainte de recoltarea probei;
 • Sub îndrumarea oficialului pentru recoltarea probelor de sânge vei lipi pe eprubetă/eprubete codul/codurile de bare corespunzătoare;
 • Dacă proba va fi folosită pentru Pașaportul Biologic al Sportivului, acestea va fi recoltată cu cel puţin 2 ore după competiţie sau antrenament.
 • Fiecare eprubetă este sigilată în kitul corespunzător;
 • Kiturile sunt apoi așezate într-o geantă de transport termoizolantă la temperatura necesară.

Politica fără ace a CIO

Citește