PROGRAME ȘI STRATEGII

STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PENTRU PERIOADA 2018-2022

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, Agenţia Naţională Anti- Doping, denumită în continuare Agenţia, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului Strategia naţională anti-doping. Strategia naţională anti-doping pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare Strategia, este elaborată în scopul concentrării/coordonării mai eficiente a activităţilor şi resurselor pentru următorii 5 ani, stabilind în acest sens obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile şi autorităţile implicate în reducerea amplorii fenomenului dopajului, precum şi în vederea prevenirii şi combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. Prezenta strategie reprezintă rezultatul unui proces transparent de consultare a instituţiilor şi autorităţilor guvernamentale, respectiv: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ministerul Public, Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Agenţia Naţională a Medicamentului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi structurile sportive.

Strategia respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping, România ca țară semnatară a Codului s-a angajat în mod automat să respecte o serie de cerințe legale, tehnice și operaționale, care sunt incluse în Cod și în Standardele Internaționale şi stabileşte obiectivele generale şi specifice, principalele direcţii de acţiune, programele şi indicatorii de performanţă necesari pentru monitorizarea şi evaluarea eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a activităţii de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

Prezenta strategie se implementează în intervalul 2018-2022 şi urmează Strategiei naţionale anti-doping 2013-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2013.

Implementarea Strategiei se realizează prin planul de acţiune aferent, care va fi promovat împreună cu Strategia, prin aceeaşi hotărâre a Guvernului.

Aprobarea Strategiei de către Guvernul României reprezintă o garanţie a asumării acesteia ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal, precum şi răspunsurile necesare în ceea ce priveşte fenomenul dopajului.

Elaborarea prezentei strategii a avut ca punct de plecare, pe de o parte, evaluarea Strategiei naţionale anti-doping 2007-2012, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 894/2007, a Strategiei naţionale anti-doping 2013-2017 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2013 şi, pe de altă parte, actele normative în domeniu apărute ulterior aprobării acesteia.

pdfHotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anti-doping pentru perioada 2018 – 2022 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 din 25.06.2018.