Conferința de închidere a proiectului "Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport", cod SIPOCA 740/Cod My SMIS 130073

Agenția Națională Anti-Doping a implementat proiectul Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport, cod SIPOCA 740/Cod My SMIS 130073, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și de la bugetul de stat.

Conferința de închidere a acestui proiect a avut loc marți, 12 decembrie 2023, la București, iar la eveniment au participat reprezentanți MIPE, reprezentanți ai autorităților publice locale și colaboratori ai Agenției Naționale Anti-Doping.

foto 1 inchidere POCA

foto 2 inchidere POCA

Obiectivul general al proiectului a fost de a îmbunătăți planificarea strategică, a managementului calității și performanței, de a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Agenției Naționale Anti-Doping.

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2019 – decembrie 2023.

Obiectivele specifice ale proeictului au fost:

OS1. Îmbunătățirea cadrului metodologic privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri de conștientizare și prevenire a dopajului în sport prin realizarea, testarea și adoptarea a 4 metodologii de lucru și a unui studiu.

Rezultate:

 1. A fost realizat primul Studiu privind prevenirea și combaterea dopajului în sport în România;
 2. O metodologie de implementare a acțiunilor de educare în scopul reintegrării sportivilor depistați pozitiv;
 3. O metodologie privind implementarea unui program de conștientizare a practicanților de sport recreativ, cu privire la consecințele negative asupra sănătății ca urmare a consumului de substanțe interzise;
 4. O metodologie actualizată privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri de conștientizare și prevenire a dopajului în sportul de performanță;
 5. O metodologie de creare şi funcţionare a Corpului oficialilor prelevare probe de sânge.
  1. În cadrul acestei metodologii au fost pilotate cu succes 2 cursuri prin care au fost acreditate 56 de cadre medicale ca Oficiali de prelevare probe de sânge pentru controlul doping.

   6. Un toolkit de realizare a campaniei de informare și conștientizare 360° privind combaterea dopajului în sport.

OS2. Actualizarea și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru implementarea reglementarilor internaționale privind combaterea dopajului în sport, inclusiv a sistemului de monitorizare a dopajului și prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante, definit și dezvoltat prin realizarea a 5 inițiative legislative în consultare activă publică.

Rezultate:

 1. Legea nr. 310/2021 din 23/12/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport*), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1229 din 27/12/2021;
 2. Hotărârea nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 199, Partea I, din 28.02.2022;
 3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2023-2027 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia. Proiectul a fost însușit de Secretariatul General al Guvernului și înaintat către instituțiile avizatoare. Până la sfârșitul anului va fi adoptat;
 4. Proiect de Decizie privind educația anti-doping a sportivilor și personalului asistent al sportivilor. Proiectul a fost adoptat prin Ordin al Președintelui ANAD;
 5. Proiect de Decizie de înființare si funcționare a corpului oficialilor prelevare probe de sânge. Proiectul a fost adoptat prin Ordin al Președintelui ANAD.

În susținerea inițiativelor legislative au fost derulate 66 de evenimente de informare, comunicare și consultare publică cu o participare de peste 2100 de persoane.

OS3. Îmbunătățirea procesului de management și digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD prin dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice pentru servicii electronice care va asigura accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD și va furniza digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul instituției.

Rezultate:

 1. A fost dezvoltată și implementată o platformă informatică pentru servicii electronice care asigură accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD și furnizează digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul instituției, cu următoarele caracteristici:
  1. Modul 0 – Modul acces;
  2. Modul 1 – Modul administrare/securitate;
  3. Modul 2 – Modul de comunicare a probelor biologice;
  4. Modul 3 – Modul punerea la dispoziția publicului larg a informațiilor relevante (site);
  5. Modul 4 – Modul eliberare autorizații pentru sălile de fitness;
  6. Modul 5 – Modul rapoarte și statistici;
  7. Modul 6 – Modul e-learning;
  8. Modul 7 – Modul ERP (facturare, gestiunea stocurilor, gestiunea obiectelor de inventar, modul achiziții, modul secretariat/circuitul documentelor).

OS4. Îmbunătațirea competențelor personalului ANAD prin realizarea unei metodologii de formare a personalului și derularea a 4 programe de formare pentru 42 de angajați ai ANAD.

Rezultate:

 1. Au fost organizate 8 sesiuni de formare (management, management îmbunătățire procese, consiliere sportivă și politici publice);
 2. Au participat 42 de cursanți unici;
 3. Au fost certificate 98 de persoane (fiecare angajat participând în medie la 1, 2, 3 sau 4 sesiuni de formare).

Persoană de proeict: Florin Băeții, manager de proiect

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.