Sancțiuni

Responsabilitatea, la nivel național, a managementului rezultatelor și a audierilor revine Agentiei Naționale Anti-Doping

Încălcările reglementărilor Anti-Doping

Nici o procedură cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping nu va putea fi inițiată împotriva unui sportiv sau altei persoane din cadrul personalului asistent, înaintea efectuării unor demersuri rezonabile pentru înştiințare, într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră a fi avut loc respectiva încălcare sau înainte acesta/aceasta să fie înștiințat în legătură cu încălcarea reglementării anti-doping în cauză. Sportivii sau alte persoane vor fi responsabile să cunoască ceea ce constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum și substanțele și metodele care au fost incluse în Lista Interzisă.
Sunt considerate încălcări ale reglementărilor anti-doping:

Consecințele încălcării reglementărilor anti-doping

Orice încălcare a reglementărilor anti-doping săvârșită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă și/sau unei competiții sportive, atrage după sine impunerea unei perioade de suspendare din activitatea sportivă, descalificarea și invalidarea automată a rezultatelor obținute în competiţia în cadrul căreia s-a recoltat proba pozitivă și retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor, dar și publicarea obligatorie a încălcării.
Descalificarea rezultatelor

În situația în care sportivul dovedește lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative în legătură cu încălcările reglementărilor anti-doping, rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiții nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiție, alta decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea reglementărilor anti-doping de către sportiv.

Într-un sport individual, o încălcare a reglementărilor anti-doping, survenită în timpul unei testări în competiție, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obținute în acea competiție, cu toate consecințele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.

Perioada suspendării poate fi înghețată?

Ce este “sprijinul substanţial” ?

Înseamnă divulgarea, în scris, a tot ce știi despre doparea oricărei persoane. Înseamnă și cooperare în totalitate cu autoritățile, inclusiv o mărturie la o audiere, dacă este necesar.

Colaborarea și “sprijinul substanţial”

Cooperarea sportivilor și a altor persoane din cadrul personalului asistent care își recunosc vinovăția și sunt dornici să recunoască încălcările reglementărilor anti-doping sunt esențiale pentru un sport curat.

Codul recunoaște că aceasta este o circumstanță excepională.

Perioadă de suspendare a unui sportiv sau personal asistent al acestuia poate fi înghețată, dacă el sau ea acordă un “sprijin substanţial” în descoperirea și/sau dovedirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping săvârșită de altă persoană.  Pe baza sprijinului substanțial, se poate îngheța nu mai mult de ¾ din perioada altfel aplicabilă, cu aprobarea Agenției Mondiale Anti-Doping și a federației sportive internaționale. Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului încetează cooperarea și furnizarea de sprijin substanțial pe care s-a fundamentat inițial înghețarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revocă măsura înghețării perioadei de suspendare.

Începutul Perioadei de Suspendare

Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, în urma audierii sau dacă se renunţă la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptată.


În cazul în care sportivul sau o altă persoană recunoaşte prompt încălcarea reglementărilor anti-doping, după ce Agenţia a comunicat încălcarea, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probei sau de la data la care deja a avut loc altă încălcare a reglementărilor anti-doping, alta decât prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv.

Statutul pe durata perioadei de suspendare

Suspendarea din activitatea sportivă se referă la faptul că nu poți participa la competiții ale Federațiilor Internaționale, ale Federațiilor Naționale, sau ale cluburilor membre. Asta include și antrenamentele alături de clubul sau echipa ta, sau folosirea facilităților echipei sau clubului. În mod similar, nu poți participa la competiții autorizate sau organizate de oricare din semnatarii Codului (precum Comitetul Olimpic Internațional, Comitetul Paralimpic Internațional, Comitetul Olimpic Național) sau entități afiliate acestora.

De asemenea, nu poți participa într-o ligă profesionistă, sau orice eveniment de nivel național sau internațional, sau orice activitate sportivă de performanță sau de nivel național finanțată de către o organizație guvernamentală.


Nu poți avea nicio calitate în cadrul unei structuri sportive semnatară a Codului Mondial Anti-Doping, nu poți avea nici un fel de raport contractual şi nu poți face voluntariat pentru aceasta.

Image
Image

Află mai multe

Image

Pentru a afla mai multe detalii, scrie-ne la testare@anad.gov.ro