Legislație

pdfOrdinul nr. 212/20.12.2021 pentru aprobarea modelului certificatului de funcționare anti-doping_a modelului privind atestatul de instruire anti-doping și a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcționare anti-doping

pdfOrdinul nr. 211/2021 pentru aprobarea formilarului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

pdfLegea nr. 219/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104 din 2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

pdfLegea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc. Text actualizat la 27 august 2021.

pdfHotarârea de Guvern nr. 956/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008

pdfOrdinul nr. 160/2011 din 14/11/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfășurării activităților în sălile de culturism sau de fitness, precum și a Metodologiei de organizare a cursului de instruire anti-doping

Ordinul nr. 1/2012 privind aprobarea condițiilor tehnice ale Camerei pentru produse cu substanțe interzise, a procedurii de acces, păstrare și depozitare și a formularelor proceselor verbale prevăzute de art. 26 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011 – se va publica în Monitorul Oficial

Curs de instruire anti-doping

Programare curs instruire anti-doping

 

Nr. crt.PerioadaLocalitate
1 19 - 21 februarie 2024 Online, via GoToMeeting
2 septembrie 2024 Online, via GoToMeeting

Tematica cursului de instruire anti-doping cuprinde:
 • Cunoașterea legislației naționale și internaționale;
 • Prezentarea substanțelor dopante din Lista Interzisă;
 • Efectele adverse ale substanțelor dopante;
 • Legătura dintre suplimentele nutritive și dopaj.

pdfAccesați aici suportul de curs.

 

Citește mai multe detalii

Documente necesare curs

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
 • formularul de înscriere, care se descarcă de aici:

 

 • copia actului de identitate;

 • copia certificată a Diplomei de Bacalaureat sau echivalenta recunoscută în Uniunea Europeană;

 • dovada calificării de profesor de educație fizică și sport, instructor sau antrenor;

 • adeverința de salariat în cadrul persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale care solicită autorizarea din punct de vedere al reglementărilor anti-doping;

 • dovada achitării taxei de participare. Taxa pentru înscrierea la cursul de instruire anti-doping este în cuantum de 500 lei. Plata taxei de înscriere se va putea face în numerar la sediul Agenției Naționale Anti-Doping, între orele 09.00-13.00, sau prin ordin de plata în contul: RO07TREZ70220G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2,
  Cod fiscal:18018990,
  Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabiei nr. 37-39, Sector 2, București

Dosarul de înscriere se poate depune personal la sediul Agenției Naționale Anti-Doping, Bdul. Basarabiei, nr. 37-39, Sector 2, cod. 022103, București sau prin curier.

Documente necesare autorizării sălii de culturism sau fitness

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile în participaţiune ce desfășoară activități de culturism sau de fitness vor depune, la Agenția Națională Anti-Doping, o cerere de autorizare prin care solicită autorizarea.

La aceasta se vor anexa următoarele documente:

 •  copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;
 •  certificatul de cazier judiciar al administratorului sau reprezentanților. În cazul în care doriți ca Agenția Națională Anti-Doping să utilizeze Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS), vă rugm să completați următorul consimțământ aici;
 •  copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului prin care se reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea persoanei juridice precum și, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia din care să rezulte că desfășoară activități sportive de culturism sau fitness;
 •  copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului constatator din care să reiasa adresa punctului de lucru care va fi autorizat si faptul că desfaşoară activităţi sportive de culturism sau fitness;
 •  dovada achitării taxei de autorizare;
 • lista actualizată în format electronic, cu suplimente alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificații (denumirea comercială a produsului; denumirea societății producătoare sau distribuitoare, lista ingredientelor, copia certificatului de notificare emis de instituția competentă) – în cazul în care se comercializează suplimente alimentare;
 •  în cazul în care nu se comercializează suplimente alimentare, completați declarația;
 •  declarația pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderi familiale sau asociații în participațiune, să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta și în documentele anexate corespund realității și că are cunoștință că falsul în declarații se pedepsește potrivit legii penale;
 •  copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de către ANAD;
 •  dovada prin care se atestă faptul că persoana care a absolvit cursul de instruire anti – doping are un contract de muncă sau contract de prestări servicii cu persoana juridică care solicită autorizarea;

 

Taxa de autorizare din punct de vedere a reglementărilor anti-doping este în cuantum de 500 lei.
Plata taxei de autorizare se va putea face în numerar la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping, între orele 09.00-13.00, sau prin ordin de plată în contul:
RO07TREZ70220G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2, Cod fiscal:18018990,
Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabiei nr. 37-39, Sector 2, București

Completează cererea de autorizare online

Ai deja cont? Vezi statusul cererii


Vezi mai multe

Consilieri zonali responsabili

Faceți click pe zonă pentru a afla consilierul responsabil