Despre ANAD

Despre noi

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) este instituția publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea de prevenire și combatere a dopajului în sport. Înființată în anul 2005, instituția se află în subordinea Guvernului României și este finanțată din venituri proprii și din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ANAD are următoarele obiective:

a) prevenirea și combaterea la nivel național a fenomenului de dopaj prin adoptarea și implementarea politicilor și reglementărilor anti-doping, coordonarea activității de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor și efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Codului și standardelor internaționale;

b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătății sportivilor și respectării principiilor fairplay-ului în sport;

c) prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc în conformitate cu Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) consolidarea poziției de partener credibil și activ al României, în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;

e) dezvoltarea instituțională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.

Sediul ANAD