Comunicat de presă

Strategia nationala anti doping

În ședința de guvern de astăzi a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale Anti-Doping pentru perioada 2024-2027 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia. Acest act normativ, inițiat de Agenția Națională Anti-Doping și Cancelaria Prim-Ministrului, evidențiază angajamentul necondiționat în lupta împotriva dopajului, toleranță zero în ceea ce privește dopajul, promovarea fair play-ului prin programe și campanii educative coerente transpuse printr-un cadru de cooperare inter-instituțională cu partenerii în domeniu: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agenția Națională pentru  Sport, federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport, cluburile sportive precum și toate celelalte entități cu atribuții în promovarea sportului în raport cu sănătatea publică, formarea spiritului etic și respectarea legii.

            Strategia respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping și stabilește obiectivele generale și specifice, principalele direcții de acțiune, programele și indicatorii de performanță necesari pentru monitorizarea și evaluarea eficienței activității de prevenire și combatere a dopajului în sport, precum și a activității de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.

            La nivel internațional, Agenția Națională Anti-Doping urmărește extinderea și diversificarea relațiilor de colaborare cu entitățile cu rol în reglementarea globală a tuturor domeniilor relevante: Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Consiliul Europei, Agenția Mondială Anti-Doping, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană.

            Aprobarea Strategiei de către Guvernul României reprezintă garanția asumării acesteia ca document de politici publice în domeniu.

Strategia Națională Anti-Doping