Comunicat de presă - 23.05.2024

În legătură cu solicitările de informații cu privire la decizia de suspendare pentru încălcarea reglementărilor anti-doping de către ciclistul român, ANAD face următoarele precizări:

Tribunalul Antidoping al UCI (Uniunea Ciclistă Internațională) a pronunțat o decizie împotriva ciclistului român Vlad Dascălu, găsindu-l vinovat de trei încălcări ale obligațiilor privind localizarea într-o perioadă de 12 luni, primind suspendare din activitatea sportivă pe o perioadă de 17 luni.

Conform art. 2.4. din Codul Mondial Anti-Doping - Orice combinație de trei teste neefectuate și/sau încălcări ale obligației de a furniza de informațiile privind localizarea, săvârșite într-o perioadă de 12 luni de către un sportiv care face parte din Lotul de testare înregistrat, constituie încălcare a reglementărilor anti-doping.

Conform art. 10.3.2 din Codul Mondial Anti-Doping -Pentru încălcările articolului 2.4 perioada de suspendare va fi de 2 (doi) ani, cu posibilitatea reducerii la o perioadă minimă de 1 (un) an, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului.

În conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping și cu Regulamentul Anti-Doping al UCI, perioada de suspendare începe în ziua notificării deciziei, în acest caz 21 mai 2024, și va rămâne în vigoare până la 20 octombrie 2025.

Decizia poate fi atacată în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) în termen de o lună.

Ciclistul face parte Lotul de testare înregistrat al UCI (Uniunea Ciclistă Internațională) care este și autoritate de management a rezultatelor.

Fiecare organizație națională anti-doping și federație internațională își întocmește propriul Lot de testare înregistrat raportat la cerințele standardului internațional pentru testare și investigații.

Sportivii pot fi incluși în loturile de testare înregistrate de către federațiile internaționale și/sau de către organizațiile naționale anti-doping sub jurisdicția cărora se află și au obligația de a furniza și/sau actualiza informațiile de localizare în ADAMS.

Conform Standardului internațional pentru testare și investigații al WADA:

  • Test neefectuat — nerespectarea de către sportiv a obligației de a fi disponibil pentru testare la locul și timpul indicate în formularul pentru informații privind localizarea sa, pentru perioada de 60 de minute identificate în raportarea informațiilor de localizare pentru ziua respectivă, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații și Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor;
  • Încălcarea de către sportiv (sau un terță parte căreia sportivul i-a delegat această sarcină) a obligației de a transmite informații de localizare corecte și complete, care să permită localizarea sportivului pentru testare la orele și în locurile prevăzute în informațiile de localizare sau de a actualiza aceste informații de localizare când este necesar, pentru a se asigura că acestea sunt corecte și complete;
  • ADAMS (Sistemul de Administrare și Management Anti-Doping) - este un instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul, pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să ajute partenerii și WADA în operațiunile lor anti-doping, în conformitate cu legislația privind protecția datelor personale.

ANAD nu va face alte comentarii pe această temă.

Informarea publică  - prevederile Codului Mondial Anti-Doping:

14.3.6 (...), nicio organizație anti-doping sau niciun laborator acreditat de WADA, sau reprezentant oficial al acestora nu va face comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfășurare (spre deosebire de descrierea generală a procedurii și aspectelor științifice), cu excepția răspunsurilor la comentarii publice atribuite sportivului, altei persoane, sau anturajului acestora sau altor reprezentanți, sau bazate pe informații furnizate de aceștia.

ANAD informează periodic sportivii incluși in lotul de testare înregistrat la nivel național cu privire la obligațiile pe care le au referitor la completarea informațiilor de localizare, dar și la consecințele pe care le pot avea în cazul nerespectării acestora.

Detalii referitoare la informațiile de localizare pot fi accesate pe:

https://anad.gov.ro/web/control-doping/adams

https://anad.gov.ro/web/images/documente/legislatie-nationala/Hotarare-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice-privind-controlul-doping.pdf

https://anad.gov.ro/web/images/documente/legislatie-internationala/standard_testare_si_investigatii_2023_.pdf