Regulament intern

Art.1(1) Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia – se organizează şi funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Agenţia funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, fiind organul de specialitate cu autonomie decizională în activitatea anti-doping.

(3) Sediul Agenţiei este în B-dul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2, Bucureşti.

(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 54, inclusiv demnitarii.

(5) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei în cadrul structurii organizatorice aprobate se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.

(7) Pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping funcţionează Consiliul director, Consiliul pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, organe consultative, precum şi Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic şi Comisia de Apel.

(8) Componenţa, desemnarea, durata şi încetarea mandatului membrilor şi funcţionarea Consiliului director sunt prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar atribuţiile acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Anti-Doping aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1522/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Componenţa, desemnarea, durata şi încetarea mandatului membrilor, atribuţiile şi funcţionarea Consiliului pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc sunt cele prevăzute în Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


pdf-small Regulament intern

pdf-small Ordinul 278 din 14 11 2017


 

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤