Președinte

pdf-small  Curicullum  Vitae


Mesajul Președintelui Agenției Naționale Anti-Doping

Lupta împotriva dopajului impune armonizarea legislației naționale cu gvreglementările Convenției împotriva dopajului a Consiliului Europei, a Convenției Internaționale împotriva dopajului a UNESCO și, nu în ultimul rând, cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping.
În acest sens, trebuie subliniate eforturile deosebite, logistice și financiare, ale Guvernului, care prin Hotarârea de Guvern 1091/2005 a înființat Agenția Națională Anti-Doping și a promovat proiectul de Lege 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, lege care a intrat în vigoare începând cu 18 iulie 2006.
Activitatea educativă și de prevenire are un rol important în eradicarea dopajului în sport, dar oricât de perfect construit ar fi un program educativ, nu va avea sorți de izbândă dacă nu va fi dublat de un program de testare coerent și eficient, în care accentul se va pune pe testarea în afara competiției, fără aviz prealabil și pe testarile țintă. Numai măsurile coercitive nu vor putea duce la diminuarea dopajului, ele trebuie să fie urmate obligatoriu de fapte pentru a putea spera în practicarea unui sport curat.
În acest context, rolul laboratorului de control doping este determinant, laboratorul furnizează date incontestabile în baza cărora Agenția poate lua decizii corecte și sancționa pe cei ce trișează.
Dacă acum ne aflăm în deceniul eritropoietinei și a factorilor de creștere, să nu uităm că deja dopajul genetic este inclus de câtiva ani pe lista interzisă a Agenției Mondiale Anti-Doping. Pentru a găsi tehnici de evidențiere a substanțelor identice cu substanțele proprii organismului uman (endogene) sunt necesari ani și ani de muncă, de cercetare.
De asemenea, cei implicați în activitatea anti-doping caută mereu noi posibilități de descurajare a practicării dopajului și iată că științele sociologice rămase mult timp la periferia unui domeniu de cercetare blocat aproape în exclusivitate de medici, fiziologi, biologi, farmacologi, chimiști, au revenit în prim plan pentru a testa și evalua fenomenul de dopaj în dimensiunea sa socială.
Cu siguranță, dimensiunile individuale au o pondere suficient de mare, dar nu trebuie neglijat faptul că sportivul de mare performanță este, în prezent, produsul unui sistem organizat pentru el și în jurul lui.
De unde și deviza Agenției Naționale Anti-Doping „Împreună pentru un sport curat”, prin care ne adresăm sportivilor, antrenorilor, medicilor, managerilor structurilor sportive, mass-media, familiei și, nu în ultimul rând, formatorilor din facultățile de educație fizică și sport.
Prin această abordare, dorim ca împreună să creem și să menținem percepția pentru sportivi, că politica anti-doping este pentru ei, îi implică practic pe ei și are drept scop diminuarea dopajului în sport, în scopul protejării sănătății sportivilor, a promovării egalității de șanse și a principiului fair-playului în sport.
Graziela Elena Vâjială
Președinte Agenția Națională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤