Legislație națională

În această pagină puteţi consulta Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport:


pdf-small

Ordinul Președintelui A.N.A.D. nr. 124/02.04.2019 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 272 din 10 aprilie 2019.

pdf-small

Ordinul Președintelui A.N.A.D nr. 111/07.03.2019 privind aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 214 din 19 martie 2019.

pdf-small

Ordinul Președintelui A.N.A.D nr. 107/20.02.2019 privind abrogarea Ordinului Președintelui A.N.A.D. nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor de prelevare și analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 170 din 4 martie 2019.

pdf-small Ordinul Președintelui A.N.A.D. nr. 299/18.10.2018 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 906 din 29.10.2018.

pdf-small

Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anti-doping pentru perioada 2018 – 2022 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 din 25.06.2018.

pdf-smallOrdinul Președintelui A.N.A.D. nr. 126/17.04.2018 pentru aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului biologic al sportivului, conform anexei L din Standardul Internațional pentru testare și investigații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 346 din 20.04.2018.

pdf-smallHotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 26.03.2018

pdf-smallOrdinul Președintelui A.N.A.D. nr. 95/1.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 218 din 12.03.2018.

pdf-small

Ordinul Președintelui A.N.A.D. nr. 96/1.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 219 din 12.03.2018

pdf-smallOrdinul Președintelui A.N.A.D. nr. 7/11.01.2018 privind modificarea  Ordinului nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 58 din 19.01.2018.

pdf-smallOrdinul Președintelui A.N.A.D. nr. 3/08.01.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 49 din 18.01.2018.

pdf-smallOrdinul Presedintelui A.N.A.D. nr. 249/11.10.2017 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 851 din 27.10.2017.

pdf-smallHotărârea nr. 744/11.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale ANAD, publiat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 816/16.10.2017

pdf-smallLege nr. 227/2006 din 07/06/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, Versiune actualizată la data de 01/07/2017.

pdf-smallOrdinul nr. 101/8.05.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 349/11.05.2015.

pdf-small

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

pdf-small

Ordinul Președintelui ANAD nr. 27/15.02.2017 pentru aprobarea formularului-tip al procesului de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136/23.02.2017.

pdf-smallRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 20/10/2016.

pdf-smallOrdinul Presedintelui A.N.A.D. nr. 278/12.10.2016 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 847 din 25.10.2016.

pdf-smallHotărârea nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de Control Doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 01/08/2016.

pdf-smallLege nr. 227/2006 din 07/06/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport*), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 30/06/2016 Versiune consolidata in 30/06/2016.

pdf-smallOrdonanţă de urgenţă nr. 40/2016 din 28/06/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 30/06/2016 Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 pdf-smallLege nr. 227/2006 din 07/06/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport*), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 01/03/2016.

pdf-smallRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 03/06/2016.

pdf-small ORDIN nr. 230/20.10.2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfăsurării controlului doping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 821/04.11.2015.

pdf-small Ordinul Presedintelui A.N.A.D. nr. 224/14.10.2015 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2016,, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 802 din 28.10.2015.

pdf-smallLegea nr. 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 793/26.10.2015.

pdf-smallH.G. nr. 771/28.09.2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping aprobate prin HG nr. 244/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 725/28.09.2015.

pdf-small H.G. nr. 495/01.07.2015 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti – Doping privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 495/07.07.2015.

pdf-smallOrdinul presedintelui A.N.A.D. nr. 139/20.05.2015 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 392 din 04.06.2015.

pdf-smallOrdinul nr. 108/20.04.2015 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestata de Comisia de apel de pe langă Agentia Nationala Anti-Doping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 285/28.04.2015.

pdf-smallHotararea nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 281/27.04.2015.

pdf-smallOrdinul nr. 65/10.03.2015 privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterior de control doping – studii medii publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 176/13.03.2015.

pdf-smallOrdinul nr. 49/26.02.2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping, publicat in Monitorul Oficial Partea Intai, nr. 154/04.03.2015.

pdf-smallHotararea nr. 1044/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-doping publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 03/12/2014.

pdf-smallLegea nr. 128/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 13/10/2014.

pdf-smallOrdinul nr. 121/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 38/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 08/05/2014.

pdf-smallOrdinul nr. 67/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping,publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 18/03/2014.

pdf-smallORDINUL nr. 58/2014 privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 10/03/2014.

 pdf-smallORDINUL nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 10/03/2014. 

pdf-smallLege nr. 227/2006 din 07/06/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport*), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25/01/2011 Versiune consolidata in 01/02/2014.

pdf-smallLege nr. 104/2008 din 09/05/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 28/06/2011, Text actualizat la data de 01.02.2014.

pdf-smallOrdinul nr. 383 / 2013 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 28.10.2013.

pdf-smallHotărârea nr. 547/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Dopingpublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 08/08/2013.

pdf-smallHotărârea nr. 516/2013 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Dopingpublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 31/07/2013.

pdf-smallHotărârea Guvernului nr. 221/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anti-Doping pentru perioada 2013–2017şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 aprilie 2013.

pdf-smallLege nr. 227/2006 din 07/06/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport*), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25/01/2011 Versiune consolidata la data de 01/02/2013.

pdf-smallOrdinul nr. 38/2013 Ordin Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 01/02/2013.

pdf-smallOrdinul nr. 42/2012 pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 29.05.2012.

pdf-smallOrdin nr. 160/2011 din 14/11/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfasurarii activitatilor in salile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 24/11/2011.

pdf-smallHotarâre nr. 956/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 05/10/2011.

pdf-smallHotarâre nr. 1522/2006 (r1) privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping , republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19/01/2010.

pdf-smallHotarârea Guvernului nr. 1056/2009 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfãsurarea controlului doping, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009.

pdf-smallOrdinul Presedintelui A.N.A.D. nr. 66/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 23/09/2009.

pdf-smallOrdinul Presedintelui A.N.A.D. nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si functionare a contraventiilor prevazute de Legea nr.227/2006 prinvind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 02 iunie 2009.

pdf-smallOrdinului Presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr.20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009.

pdf-smallHotarârea Guvernului nr. 1.578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.

pdf-smallHotărârea Guvernului nr. 894/2007 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anti-Doping pentru perioada 2007–2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 16 august 2007.

pdf-smallLegea nr. 302/2006 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varsovia la 12 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006.

pdf-small Legea nr. 367/2006 pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 09 octombrie 2006.

pdf-smallLegea nr. 171/1998 pentru ratificarea Convenției împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989,publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 09 octombrie 1998.

pdf-smallOrdonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de catre sportivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 511/2006.

pdf-smallLegea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 09 mai 2000.

pdf-smallHotarâre de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.578 din 14 septembrie 2001.

pdf-smallHotărârea Guvernului nr. 1523/2006 pentru aprobarea cuantumului taxelor pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și Comisia de apel din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 09 noiembrie 2006.

pdf-smallOrdin nr. 54/02.05.2007 pentru aprobarea modelului și conținutului Legitimației de control utilizate de persoanele cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 08 mai 2007.

pdf-smallOrdin nr. 7/09.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤