Documente necesare curs

 • Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  – formularul de înscriere, care se descarcă de aici:   pdf   Word
  – copia actului de identitate;
  – copia certificată a Diplomei de Bacalaureat sau echivalenta recunoscută în Uniunea Europeană;
  – adeverința de salariat în cadrul persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale care solicită autorizarea din punct de vedere al reglementărilor anti-doping;
  – dovada achitării taxei de participare. Taxa pentru înscrierea la cursul de instruire anti-doping este în cuantum de 500 lei. Plata taxei de înscriere se va putea face în numerar la sediul Agenției Naționale Anti-Doping, între orele 09.00-13.00, sau prin ordin de plata în contul:

RO07TREZ70220G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2,
Cod fiscal:18018990,
Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabiei nr. 37-39, Sector 2, București

Dosarul de înscriere se poate depune personal la sediul Agenției Naționale Anti-Doping, Bdul. Basarabiei, nr. 37-39, Sector 2, cod. 022103, București sau prin curier cu maxim 5 zile înainte de începerea cursului.


 

 

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤