Documente necesare autorizare sală

In vederea eliberării certificatului de funcționare anti-doping, persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deținerii de către unul dintre angajații acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping.
După deținerea atestatului de absolvire a cursului, persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități de culturism sau de fitness vor depune, la Agenția Națională Anti-Doping, o cerere de autorizare prin care solicită autorizarea.

La această cerere persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități de culturism sau de fitness trebuie să anexeze:

– copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;

– certificatul de cazier judiciar al administratorului sau reprezentanților;

– declarație pe propia răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, întreprinderea individuală sau familială, să semneze cererea, prin care să ateste că datele prevăzute în aceasta și în documentele anexate corespund realității și ca are la cunoștință că falsul în declarații se pedepseste potrivit legii penale;

– copia certificată pentru conformitate cu originalul a statului de funcționare și după caz a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfășoară activități sportive de culturism sau fitness;

– dovada achitării taxei de autorizare;

– lista actualizată cu suplimente alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificații (denumirea comercială a produsului; denumirea societății producătoare sau distribuitoare, lista ingredientelor, copia certificatului de notificare emis de instituția competentă);

– copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de către ANAD.

Taxa de autorizare din punct de vedere a reglementărilor anti-doping este în cuantum de 500 lei.
Plata taxei de autorizare se va putea face în numerar la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping, între orele 09.00-13.00, sau prin ordin de plată în contul:
RO07TREZ70220G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2, Cod fiscal:18018990,
Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabiei nr. 37-39, Sector 2, București


Modele Formulare

Cerere de autorizare pentru eliberarea certificatului de functionare din punct de vedere al reglementarilor anti-doping

pdf          Word

Model declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, întreprinderea individuală sau familială

pdf          Word

Model – lista actualizată cu suplimente alimentare distribuite în sală, care va cuprinde urmatoarele specificații (denumirea comercială a produsului; denumirea societății producatoare sau distribuitoare, lista ingredientelor, copia certificatului de notificare emis de instituția competentă)

pdf          Word

Model declarație suplimente alimentare

pdf          Word

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤