CRITERII DE INCLUDERE IN LOTUL DE TESTARE INREGISTRAT (RTP)

Criteriile specifice pe baza cărora sportivii sunt selecționați pentru testarea țintă în conformitate cu Art.10 alin.2 din H.G. 244/2015 privind Normele metodologice de organizare și desfășurare a controlului doping, modificate și completate prin H.G.771/2015 și cu Standardul Internațional pentru Testare și Investigații:

– sportivii care fac parte din lotul național olimpic sau paralimpic sau al altor sporturi prioritare la nivel național (sau care ar putea fi selectați pentru aceste loturi);
– parametri biologici anormali;
– accidentări repetate;
– retragerea sau absența de la competiția unde era planificată participarea;
– sportivii care se află în perioada de suspendare sau cei care se află în perioada de suspendare provizorie ca urmare a încălcării reglementărilor anti-doping;
– revenirea în viața sportivă după retragere;
– comportament și/sau constituție fizică care indică utilizarea de substanțe și/sau metode interzise;
– îmbunătățirea neașteptată a performanțelor;
– schimbarea bruscă a adresei sportivului sau a locului de antrenament într-o locație îndepărtată, greu accesibilă;
– istoricul performanțelor obținute;
– istoricul testărilor doping;
– reintegrarea în activitatea sportivă după o perioadă de suspendare;
– existența unor informații sigure cu privire la utilizarea de substanțe interzise și/sau metode interzise, provenite de la o terță parte, însușite de către aceasta, sub semnătură;
– nerespectări repetate ale obligației de a furniza informații privind localizarea;
– vârsta sportivului și/sau etapa din cariera acestuia;
– stimulente financiare;
– sportivii care se antrenează independent dar concurează la nivel olimpic/paralimpic sau la campionate mondiale și pot fi selectați pentru astfel de evenimente sportive;
– sportivii de nivel înalt legitimați la un club de pe teritoriul României, cetățeni ai altor țări.

 


   Lotul de Testare Inregistrat al ANAD – primul trimestru 2019


Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤