Cooperare internațională

Cooperare internațională

EUROPEAN COMMISSION

– 2011, Grupul de Lucru pe probleme Anti-Doping al Comisiei Europene a fost înlocuit de Grupul de Experți Anti-Doping, ca parte a Planului de lucru pentru sport (2011-2014). Președintele ANAD a fost numit ca...

INADO

– 2012, martie – s-a înființat Institutul Organizațiilor Naționale Anti-Doping, experții ANAD participând la prima reuniune a acestui for; – 2012, noiembrie – ANAD a devenit membru al INADO; – 2013-2016 – Experții ANAD...

UNESCO

Proiecte de educație anti-doping sub egida UNESCO; – 2007, 2009, 2011, 2013 – participarea la Conferințele Statelor Părți ale Convenției Internaționale împotriva Dopajului în Sport a UNESCO; – 2013, octombrie – în cadrul celei...

WORLD ANTI-DOPING AGENCY

– Implementarea “Athletes Outreach Program” al AMAD; – Implementarea Sistemului de Management și Administrare Anti-Doping (ADAMS) al AMAD; – Proiecte de educație anti-doping și cercetare socială sub egida AMAD; – Postarea buletinului informativ “Sport...

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤