Consultare Publică


PROIECT – HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping


pdf PROIECT – HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016
pdf NOTA DE FUNDAMENTARE

Data afișării – 24.10.2018.

Termenul până la care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea  Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping este 23.11.2018.

Persoana de contact căruia îi vor fi transmise observațiile și propunerile pe baza cărora urmează a fi definitivat proiectul de act normativ mai sus menționat este domnul director juridic Cristian Dima, din cadrul Direcției Juridic și Resurse Umane. ( c.dima@anad.gov.ro )


Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤