Consiliul director

În conformitate cu art. 8 alin (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, pe lângă Agenția Națională Anti-Doping funcționează Consiliul Director, ca organ consultativ.

Consiliul Director este format din 9 membri al căror mandat este de 5 ani, fiind obligați să respecte secretul profesional, semnând în acest sens declarații de confidențialitate și conflict de interese.

În componența sa intră reprezentanți ai Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Sănătății Publice, Agenției Naționale pentru Sport și ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, după cum urmează:

 • – Presedinte, care este si Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;
 • – 2 reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru, desemnati de Seful Cancelariei;
 • – reprezentant al Agentiei Nationale pentru Sport;
 • – reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
 • – reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei, desemnat de Ministerul Sănătății Publice;
 • – reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sanatatii Publice;
 • – reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Român;
 • – reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, Consiliul Director are urmatoarele atributii principale:

 • – avizeaza Strategia nationala anti-doping;
 • – avizeaza programele educative si de prevenire a dopajului în sport;
 • – avizeaza programele de promovare a fairplay-ului în sport;
 • – propune ansamblul de masuri ce urmeaza a fi luate în sensul intensificarii luptei împotriva traficului ilicit de substante dopante;
 • – avizeaza raportul de activitate al Agentiei;
 • – avizeaza planul de actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj în sport;
 • – avizeaza programul actiunilor si activitatilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;
 • – stabileste, în conditiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestata de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încalcat reglementarile anti-doping si de Comisia de apel.

În exercitarea atributiilor conferite de lege, Consiliul Director adopta decizii, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

Consiliul Director se reuneste în sedinte ordinare lunare precum si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, iar activitatea sa este condusa de un Presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.

 

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤