Comunitatea anti-doping se reunește pentru câteva zile la București

În contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, între 6 și 8 mai România va fi gazda unor importante reuniuni de experți ai organismelor internaționale din domeniul anti-doping. Astfel, cea de-a 46-a întâlnire a Comitetul European Ad Hoc pentru Agenția Mondială Anti-Doping (CAHAMA) și cea de-a 50-a Reuniune a Grupul de Monitorizare a Convenției Anti-Doping a Consiliului Europei sunt organizate la București de către Consiliul Europei în cooperare cu Secretariatul General al Guvernului, prin Agenția Națională Anti-Doping.

Lucrările de la București vor aduce laolaltă peste 100 de participanți reprezentând la nivel înalt atât autoritățile naționale din cele 52 de State-Părți la Convenție cât și partenerii instituționali cu atribuții în domeniu la nivel internațional: Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), Comisia Europeană, Comitetul Internațional Olimpic (CIO), UNESCO și alte entități partenere în efortul global de prevenire și combatere a dopajului în sport. Ambele evenimente au loc la sala „Avram Iancu” din Palatul Parlamentului, în succesiune.

La sesiunea oficială de deschidere a lucrărilor, programată să înceapă luni 6 mai la orele 9:30 au confirmat participarea mai mulți oficiali români: domnul Toni Greblă, Secretarul General al Guvernului, domnul Constantin Bogdan Matei, Ministrul Tineretului și Sportului, doamna Gabriela Daniela Coța, Consilier de Stat pe probleme de tineret și sport al Prim-Ministrului României și domnul Adrian Mlădinoiu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Ce înseamnă CAHAMA

CAHAMA înseamnă Comitetul Ad Hoc pentru Agenția Mondială Anti-Doping al Comisiei Europene. Acesta reunește o serie de experți responsabili de coordonarea poziției statelor semnatare ale Convenției Culturale Europene. Misiunea comitetului este de a examina eventualele probleme ivite în relația dintre Consiliul Europei și statele membre pe de o parte și WADA pe de altă parte, pentru a putea ajunge la un numitor comun în ceea ce privește deciziile ce se impun, în varii contexte. Dacă situația o impune, comitetul poate solicita sprijin din partea Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei, inclusiv în ceea ce privește aspecte bugetare. Nu în ultimul rând, comitetul supune periodic unei analize mandatul membrilor Consiliului membrilor fondatori (Foundation Board) al WADA numiți de Consiliul Europei.

Calitatea de membru CAHAMA aparține exclusiv reprezentanților statelor semnatare ale Convenției Culturale Europeane. Fiecare stat nominalizează un delegat, care poate fi un înalt oficial ministerial sau al agenției anti-doping a statului respectiv. Întrunirile comitetului au loc de trei ori pe an, întotdeauna înainte de reuniunile Consiliului membrilor fondatori WADA și a Comitetului Executiv al acesteia, în lunile mai, septembrie și noiembrie. Fiecare stat are dreptul la un vot.

Grupul de Monitorizare a Convenției Anti-Doping

Grupul de Monitorizare a Convenției Anti-Doping este structura care urmărește implementarea Convenției Anti-Doping a Consiliului Europei. Ca parte a cooperării internaționale pe probleme legate de prevenirea și combaterea dopajului, activitatea grupului implică activități derulate alături de WADA și federațiile sportive internaționale. Principala misiune a Grupului de Monitorizare este să se asigure că tratatul este respectat de către statele părți. Pentru a-și atinge obiectivele, Grupul redactează rapoarte asupra implementării Convenției și efectuează vizite de evaluare. Poate face chiar și o serie de recomandări acolo unde se impune. În plus, Grupul de Monitorizare are ca sarcină modificarea anuală a Listei Substanțelor Interzise, anexă la Convenție.

Cadrul legal autohton

România s-a aflat printre primele țări care au ratificat Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei – prin adoptarea Legii nr. 171/1998. Convenția este un instrument de drept internațional care asigură cadrul legal în care guvernele pot aborda domenii specifice anti-doping prin legislație, reglementări, politici sau demersuri administrative. Ea ajută la formalizarea normelor și politicilor globale anti-doping, printre altele prin asigurarea unei implementări cât mai optime a prevederilor Codului Mondial Anti-Doping.

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤