Buletin informativ

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) – Buletin Informativ


Informaţii comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin .2 din Legea nr. 544/2001:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului / funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.


Modalități de contestare, prevazute de art. 21 si art.22 din Legea nr. 544/2001

Lista documente produse și/sau gestionate de structurile proprii de activitate

 Lista documentelor de interes public

Programe și strategii proprii

Surse financiare, bugetul

Informații de contact

Structura organizatorică

Conducerea instituţiei

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

 

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤