Anunț tip erată la anuntul de participare nr.355/03.05.2019


13.05.2019


Textul modificat:

1. La solicitarea de clarificari nr.2 postată pe www.anad.gov.ro la întrebarea nr.4 respectiv „Câte probe de sânge se vor recolta din totalul de 1000 de probe? Se modifică raspunsul din 70 % în 10%.

2. Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pâna marti, 14.05.2019, ora 13:00.

Anuntul de participare nr.355/03.05.2019

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤