ANUNȚ – Agenția Națională Anti-Doping organizează selecția candidaților ce urmează a fi desemnați în componența Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor


4.05.2018 (ora 13:00) – Ordinul privind validarea rezultatelor definitive ale procedurii de selecție a candidaților care urmează a fi desemnați membri în Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor


27.04.2018 (ora 14:30) –  Rezultatul final al concursului de selecție a membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor


Agenția Națională Anti-Doping organizează selecția candidaților ce urmează a fi desemnați în componența Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 218/12.03.2018.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018.

Candidații nu trebuie să aibă calitatea de angajat al Agenției Naționale Anti-Doping, potrivit art. 3 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 95/2018.

Candidații vor depune la Agenția Națională Anti – Doping dosarul cuprinzând următoarele documente în copie sau, după caz, în original.

a) înscrisurile necesare care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 a)–c) și e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping 95/2018, în copie;

b) Declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că nu deține calităţi, demnităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere.

c) Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că nu a săvârșit infracțiuni cu intenție.

Depunerea dosarelor de înscriere se face până la data de 20.04.2018 ora 16, la Agenția Națională Anti-Doping.

Etapa a II-a a selecției urmează a se desfășura pe data de 26.04.2018, începând cu ora 10.

Tematica în vederea selecției candidaților este următoarea:

 1. Încălcările reglementărilor anti-doping
 2. Vinovăția și sarcina probei în cazul răspunderii pentru încălcarea reglementărilor anti-doping.
 3. Rolul și responsabilitățile sportivilor și personalului asistent al sportivilor în prevenirea și combaterea dopajului în sport.
 4. Controlul doping. Noțiune. Gestionarea rezultatelor controlului doping
 5. Sancțiunile pentru încălcarea reglementărilor anti-doping. Individualizarea sancțiunilor pentru încălcarea reglementărilor anti-doping.
 6. Răspunderea juridică a membrilor Comisiei de audiere.
 7. Organizarea și funcționarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping,

Bibliografia

 1. Codul mondial anti-doping
 2. Standardul Internațional pentru Testare și Investigații
 3. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, cu modificăriloe și completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 95/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
 6. Ordinul nr. 118/2018 privind stabilirea criteriilor specifice pentru selecția membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor și a Procedurii de selecție și de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor
Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤