Anularea procedurii simplificate proprii având ca obiect servicii recoltare probe biologice pentru controlul doping


Procedura simplificată proprie  având ca obiect servicii recoltare probe biologice pentru controlul doping-cod CPV 85100000-0 a fost anulată.

Această procedură a fost anulată (temei art.212 alin (1) litera a) din Legea 98/2016), deoarece pană la data limită de depunere a ofertelor: 08.08.2018, ora 14:00, nu a fost depusă nicio ofertă.


 

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤