Comunicat de presă

În legătură cu solicitările de informații cu privire la posibila încălcare a obligației de localizare de către ciclistul român, ANAD face următoarele precizări:

Ciclistul face parte Lotul de testare înregistrat al UCI (Uniunea Ciclistă Internațională) care este și autoritate de management a rezultatelor.

Sportivii pot fi incluşi în loturile de testare înregistrate de către federaţiile internaţionale şi/sau de către organizaţiile naţionale anti-doping sub jurisdicţia cărora se află și au obligația de a furniza și/sau actualiza informațiile de localizare în ADAMS.

Fiecare organizație națională anti-doping și federație internațională își întocmește propriul Lot de testare înregistrat raportat la cerințele standardului.

Sunt 19 criterii de includere în LTI potrivit prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații al WADA, iar acestea se regăsesc pe site-ul ANAD la: https://anad.gov.ro/web/control-doping/lotul-de-testare-inregistrat

Orice combinație de trei teste neefectuate și/sau încălcări ale obligației de a furniza de informațiile privind localizarea, săvârșite într-o perioadă de 12 luni de către un sportiv care face parte din Lotul de testare înregistrat, constituie încălcare a reglementărilor anti-doping. (art. 2.4. din Codul Mondial Anti-Doping)

Conform Standardului internațional pentru testare și investigații al WADA:

  • Test neefectuat — nerespectarea de către sportiv a obligației de a fi disponibil pentru testare la locul și timpul indicate în formularul pentru informații privind localizarea sa, pentru perioada de 60 de minute identificate în raportarea informațiilor de localizare pentru ziua respectivă, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații și Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor;
  • Încălcarea de către sportiv (sau un terță parte căreia sportivul i-a delegat această sarcină) a obligației de a transmite informații de localizare corecte și complete, care să permită localizarea sportivului pentru testare la orele și în locurile prevăzute în informațiile de localizare sau de a actualiza aceste informații de localizare când este necesar, pentru a se asigura că acestea sunt corecte și complete.
  • ADAMS (Sistemul de Administrare şi Management Anti-Doping) - este un instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul, pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să ajute partenerii şi WADA în operaţiunile lor anti-doping, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor personale.

Conform art. 10.3.2 din Codul Mondial Anti-Doping “Pentru încălcările articolului 2.4 perioada de suspendare va fi de 2 (doi) ani, cu posibilitatea reducerii la o perioadă minimă de 1 (un) an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului.”

ANAD instruiește periodic sportivii din LTI, comunică toate informațiile relevante și atenționările pentru completarea informațiilor de localizare inainte de începerea fiecărui trimestru, manifestând o atitudine proactivă astfel încât să reducem la minim apariția acestor abateri, iar sportivul să conștientizeze responsabilitatea completării acestor informații de localizare.

 

Informarea publică  - prevederile Codului Mondial Anti-Doping:

14.3.6 (...), nicio organizaţie anti-doping sau niciun laborator acreditat de WADA, sau reprezentant oficial al acestora nu va face comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfăşurare (spre deosebire de descrierea generală a procedurii şi aspectelor ştiinţifice), cu excepţia răspunsurilor la comentarii publice atribuite sportivului, altei persoane, sau anturajului acestora sau altor reprezentanţi, sau bazate pe informaţii furnizate de aceştia.